• NÁVRH INDIVIDUÁLNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

 • Zdravé bydlení dle zásad implozivní architektury. Jde o propojení funkčních principů alternativních nauk jako je feng-shui, posvátná geometrie, geomancie, numerologie s tradičními prvky kvalitního architektonického návrhu a novodobých nízkoenergetických standardů. Důležitý je vnímavý a celostní přístup k lidem, místu i procesu návrhu.


 • NÁVRH PŘÍRODNÍCH DOMŮ

 • Domy pro různé účely z čistě přírodních materiálů jako je dřevo, sláma, konopný beton a hlína. Realizace se děje většinou svépomocí a je stejně zajímavá a zábavná jako proces návrhu. Důsledně se dodržují zásady nejen implozivní architektury, ale dbá se i na maximální soběstačnost a ekologii s přesahem do sosciální oblasti.


 • NÁVRHY KOMERČNÍCH A VEŘEJNÝCH STAVEB ČI INTERIÉRŮ

 • Veřejné stavby musí být připraveny na rozmanitější nároky a zacházení ze strany svých uživatel. O to více je důležitější, aby jejich návrh byl promyšlený od celku k detailu i od detailu k celku. Obsahují-li navíc přesah, který dokáže nevtíravým způsobem přispět k pozitivnímu estetickému, duševnímu či zkušenostnímu zážitku jednotlivce, pak mohou formovat a transformovat i celou společnost. I komerční stavby v rukou osvícených investorů mohou mít tento zajímavý potenciál a mohou navíc přinést do celého systému zajímavou ekonomicko-sociální dynamiku.


 • REKONSTRUKCE OBYTNÝCH PROSTOR

 • Stavební úpravy stávajících prostor mají širší význam pro zachovaní kvality našich sídel a úrodné půdy. Genius Loci jednotlivých prostor může být podpořen nebo transformován. Vždy je ale důležité brát zřetel na urbanistický kontext, historii a kvalitu původní stavby. V souvislosti s novými funkčními a prostorovými požadavky může pak získat i na hodnotě a významu. V měřítku interiéru se zde dobře dají uplatňit principy implozivní architektury, především feng-shui, a lze tak vtisknout nový život i značně unavené stavbě či místu.


 • REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH PAMÁTEK

 • Památkově chráněné objekty jsou specifickou součástí našeho kulturního dědictví. Připomínají materiální historii, která přetrvává do budoucnosti často díky svým kvalitám a nadčasovosti. Leckdy konzervativní až striktní přístup památkové péče není vždy nejlepším řešením pro stavbu samotnou ani její uživatele a okolí. Nová doba má své funkční a prostorové nároky, ale i nové technologie a postupy k jejich naplnění. S architektonickým citem, řemeslnou pečlivostí a špetkou odvahy lze vyhovět i těmto nárokům, nechat dílo stále krásné a přitom živé.


 • URBANISMUS, ŘEŠENÍ ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTÍ

 • Širší souvislosti "celku" je nutno co nejvíce chápat i při tvorbě jeho malé části. Při vytváření sídla, nebo doplňování jeho nedostatků, je na místě chápat širší infrastrukturní systémy, demografické a geografické poměry stejně jako jednotlivé stavby a potřeby lidí, kteří prostor obývají. Architektura postrádá kontext bez promyšleného urbanismu a urbanismus postrádá tvůrčí element bez promyšlené architektury.


 • DESIGN NÁBYTKU

 • Nezáleží na měřítku návrhu. Nábytek, kuchyně, vestavěné prostory, to vše se nakonec spolupodílí na příjemném pocitu z domova a nebo dotvaří konečné uživatelské i estetické kvality u veřejných staveb.


 • „Architektura je umění zhmotnit potřeby a přání lidí do prostoru v respektu k vybranému místu a vyšším zákonům bytí“


  © 2016 | Des!gn MK