O mně

Můj příběh spojený s architekturou začal už v raném věku. Často jsem sníval o různých fiktivních či reálných stavbách. V duchu jsem procházel venkovní i vnitřní prostory a představoval si, jak je zlepšit a udělat krásnějšími. Později jsem je začal zachycovat na papír, stejně jako hodnotné budovy v mém okolí. Kresba mi přinesla nový rozměr do vnímání vnějšího i vnitřního světa. Studium architektury byla jasná volba, ale to jsem ještě netušil, že později budu muset většinu z toho, co se naučím, zahodit či transformovat. Paralelně s mým osobním vývojem jsem začal bádat a zkoumat v oblastech jako feng-shui, geomancie, posvátná geometrie, ale i psychologie a numerologie. Měl jsem velké štěstí, že ještě při studiích (na FA ČVUT v Praze) jsem získal několik zajímavých zakázek, kde jsem se mohl realizovat a také začít uplatňovat principy mé životní filozofie. V tu dobu jsem začal také více cestovat a obzory se začaly rozšiřovat. Nejvíce mě ovlivnila dobrodružná cesta po Austrálii, ale i studium v Řecku. Po škole jsem pracoval dále na svých zakázkách i v olomouckém ateliéru A2, což byla příjemná a dobrá zkušenost. Nicméně uplynuly necelé dva roky zpestřené delšími zahraničními cestami a ukázalo se, že potřebuji jít plně svou cestou. Psal se rok 2010.

Nyní se cítím být svobodným člověkem a dělám, co mě baví. V holisticky pojaté projekční praxi je pro mě stejně důležitý jako výsledek i samotný proces návrhu a otevřená komunikace s klienty. Zajímám se o soběstačnost, ať už na úrovni stavění, energií, potravin, či ekonomie. Dává mi smysl stavět z přírodních materiálů, nízkoenergeticky a citlivě k planetě. Zároveň se snažím předávat nabyté vědomosti a zkušenosti prostřednictvím přednáškové činnosti pro veřejnost a také ve výuce ateliérové tvorby na fakultě architektury v Brně. Stále cestuji (Kanada, Indie, Island, Malajsie, Indonesie, Thajsko …) a vzdělávám se, ať už formou různých seminářů, konferencí či skrze dostupnou literaturu (profesní životopis). Za stejně důležité považuji ale i práci na sebepoznávání, komunikaci a rozkrývání tajemství našeho lidství. Věřím, že kolektivní inteligence je vyšší než inteligence a vědomí jednotlivce, proto jsem v roce 2015 založil FRACTAL architects (www.fractalarchitects.com). Je to volná horizontální platforma, která sdružuje odborníky z různých oborů a umožňuje sdílení, tvoření, radost a společný vývoj. Zároveň poskytuje klientům komplexní službu. V roce 2017 jsem úspěšně dokončil doktorské studium na fakultě architektury v Brně. Disertační prací na téma „Transcendentální přesahy v architektonickém návrhu jako činitelé udržitelnosti“ jsem završil svůj dosavadní výzkum v oblasti holistického pojetí architektury a zároveň stanovil principy a zásady IMPLOZIVNÍ architektury. Mimo širší platformu FRACTAL architects, která nyní čítá 10lidí, se od roku 2017 těším ze spolupráce s užším týmem mého brněnského ateliéru. Jsem za to velmi vděčný. V projektech usilujeme nejen o naplnění tezí IMPLOZIVNÍ architektury, ale používáme funkční principy různých alternativních i tradičních směrů a selský rozum.